Home Firma Autoryzacje Partner Elzab

Firma Medkom posiada autoryzacj? w zakresie sprzeda?y i sewisu urz?dze? fiskalnych firmy Elzab. ELZAB S.A. jest przedsi?biorstwem specjalizuj?cym si? w projektowaniu, produkcji i dystrybucji szerokiej gamy kas fiskalnych, urz?dze? i systemw kasowych, peryferii i akcesoriw s?u??cych do rejestracji i zarz?dzania sprzeda??. W ramach wsp?pracy oferyjemy sprzeda?, instalacj? kas i wyposa?enie dodatkowe, integracj? systemw rejestracji sprzeda?y detalicznej towarw i us?ug, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia w zakresie obs?ugi sprzeda?y.

.
 
Reklama