Home Sprz?t
Nowe zasady stosowania kas fiskalnych w 2015r. !!!!.

Minister Finansw podpisa? 4 listopada 2014 r. nowe rozporz?dzenie w sprawie zwolnie? z obowi?zku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestruj?cych (fiskalnych). Rozporz?dzenie to b?dzie obowi?zywa? w latach 2015 2016. W porwnaniu do obecnego stanu prawnego mniejsza liczba podatnikw b?dzie mog?a skorzysta? ze zwolnie? z obowi?zku stosowania kas fiskalnych. Nie b?d? mogli z tych zwolnie? skorzysta? np. mechanicy samochodowi, lekarze, prawnicy, fryzjerzy, kosmetyczki i osoby ?wiadcz?ce us?ugi gastronomiczne.

Uwaga: Czynno?ci, ktre dodano do katalogu zobowi?zuj?cych stosowa? kas? fiskaln?:

  • Us?ugi naprawy pojazdw samochodowych, motocykli, motorowerw (w tym opon, zak?adania, bie?nikowania, regenerowania),
  • Us?ugi w zakresie wymiany opon i k?,
  • Us?ugi w zakresie bada? i przegl?dw technicznych pojazdw,
  • Us?ugi w zakresie opieki medycznej ?wiadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystw, us?ugi prawne (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyj?tkiem us?ug notariuszy w zakresie obj?tym wpisem do repertorium Ai P,
  • Us?ugi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne,
  • Us?ugi gastronomiczne, z wyj?tkiem ?wiadczonych na pok?adach samolotw oraz w sto?wkach uczniowsko - studenckich
  • Dostawy perfum i wd toaletowych, z wyj?tkiem towarw dostarczanych na pok?adach samolotw. .
Więcej…
 
Kasa fiskalna Nano E

Kasa fiskalna Nano E -

Najnowsza przeno?na kasa fiskalna Novitusa: ma?e wymiary - ogromne mo?liwo?ci! Nowoczesna technologia, zamkni?ta w por?cznej i ergonomicznej obudowie dedykowana dla lekarzy i osb ?wiadcz?cych us?ugi medyczne. Pomimo niewielkich rozmiarw jej mo?liwo?ci s? ogromne. Niewielkie rozmiary i lekka konstrukcja, ergonomiczna obudowa z plastiku odpornego na uderzenia, mo?liwo?? pracy w trudnych warunkach atmosferycznych: wysokie i niskie temperatury, pierwsza kasa przeno?na z elektroniczn? kopi? wydruku, zapis elektronicznej kopii na karcie SD o dowolnej pojemno?ci, dost?pnej dla u?ytkownika, dost?p do danych zapisanych na karcie SD z poziomu kasy (z mo?liwo?ci? wydruku), dost?p do danych zapisanych na karcie SD z komputera z mo?liwo?ci? ich przegl?dania, raportowania kopiowania, dostarczony wraz z kas? program komputerowy do odczytu danych z karty SD z funkcj? raportowania i wyszukiwania oraz do odczytu danych z pami?ci fiskalnej z wykonaniem autoryzowanego raportu kresowego i miesi?cznego fiskalnego, zaawansowane zarz?dzanie energi?.

.
Więcej…
 
Kasa fiskalna MA?A PLUS E

Kasa fiskalna MA?A PLUS E to najnowsza technologia dedykowana dla ma?ych punktw sprzeda?y realizuj?ca rejestracj? kopii wydrukw na elektronicznym no?niku danych (karta SD), wg wytycznych Rozporz?dzenia MF z dnia 28 listopada 2008 r.. Nowoczesne wzornictwo, sprawdzona, poparta wieloletnim do?wiadczeniem ergonomia, oraz najwy?sza jako?? zastosowanych podzespo?w sprawi?, ?e zarwno pocz?tkuj?cy jak i wieloletni u?ytkownik kas fiskalnych znajdzie w nich to, czego obecnie mo?na wymaga? od urz?dze? fiskalnych. Dzi?ki niewielkim wymiarom kasa nie zabierze du?o miejsca na cz?sto ograniczonej powierzchni stanowiska sprzeda?y. Kasa posiada baz? towarow? 3000 towarw, ka?demu z towarw mo?na zaprogramowa? nazw? do 40 znakw. Paragon mo?e by? przyozdobiony nag?owkiem graficznym, a mo?liwo?? wydrukowania NIP Nabywcy spowoduje, ?e nie trzeba b?dzie wystawia? klientom faktur na zakupy do kwoty 450 PLN.

Kasa fiskalna MA?A PLUS E to najnowsza technologia dedykowana dla ma?ych punktw sprzeda?y realizuj?ca rejestracj? kopii wydrukw na elektronicznym no?niku danych (karta SD), wg wytycznych Rozporz?dzenia MF z dnia 28 listopada 2008 r.. Nowoczesne wzornictwo, sprawdzona, poparta wieloletnim do?wiadczeniem ergonomia, oraz najwy?sza jako?? zastosowanych podzespo?w sprawi?, ?e zarwno pocz?tkuj?cy jak i wieloletni u?ytkownik kas fiskalnych znajdzie w nich to, czego obecnie mo?na wymaga? od urz?dze? fiskalnych. Dzi?ki niewielkim wymiarom kasa nie zabierze du?o miejsca na cz?sto ograniczonej powierzchni stanowiska sprzeda?y. Kasa posiada baz? towarow? 3000 towarw, ka?demu z towarw mo?na zaprogramowa? nazw? do 40 znakw. Paragon mo?e by? przyozdobiony nag?owkiem graficznym, a mo?liwo?? wydrukowania NIP Nabywcy spowoduje, ?e nie trzeba b?dzie wystawia? klientom faktur na zakupy do kwoty 450 PLN.

.
Więcej…
 
Kasa fiskalna MA?A PLUS

Kasa fiskalna MA?A PLUS (rozbudowana wersja kasy MA?A) - to zaawansowany technologicznie produkt, przeznaczony dla niewielkich punktw sprzeda?y. Nowoczesny design, sprawdzona, poparta wieloletnim do?wiadczeniem ergonomia, oraz zastosowanie podzespo?w najwy?szej jako?ci sprawi?, ?e zarwno pocz?tkuj?cy jak i wieloletni u?ytkownik kas fiskalnych znajdzie w nich to, czego obecnie mo?na wymaga? od urz?dze? fiskalnych. Dzi?ki kompaktowym wymiarom kasa nie zabierze du?o miejsca na cz?sto ograniczonej powierzchni stanowiska sprzeda?y.

Kasa fiskalna MA?A PLUS (rozbudowana wersja kasy MA?A) - to zaawansowany technologicznie produkt, przeznaczony dla niewielkich punktw sprzeda?y. Nowoczesny design, sprawdzona, poparta wieloletnim do?wiadczeniem ergonomia, oraz zastosowanie podzespo?w najwy?szej jako?ci sprawi?, ?e zarwno pocz?tkuj?cy jak i wieloletni u?ytkownik kas fiskalnych znajdzie w nich to, czego obecnie mo?na wymaga? od urz?dze? fiskalnych. Dzi?ki kompaktowym wymiarom kasa nie zabierze du?o miejsca na cz?sto ograniczonej powierzchni stanowiska sprzeda?y.

Kasa wsp?pracuje z komputerem, pozwala na pod??czenie czytnika kodw kreskowych, elektronicznej wagi kalkulacyjnej czy terminala p?atniczego. Steruje szuflad? na pieni?dze.

.
Więcej…