Home Us?ugi Sprawozdawczo??
Sprawozdawczo??

Z uwagi, i? podmioty ?wiadcz?ce us?ugi medyczne zobligowane s? przepisami prawa do przekazywania sprawozda? do innych instytucji firma MedKom pomaga przygotowa?:

  • kolejki oczekuj?cych
  • sprawozdawczo?? zbiorcz? z zakresu POZ
  • sprawozdania do GUS
  • sprawozdania do MZ
  • dowolnych innych raportw i zestawie?
.