Home Us?ugi Kontraktowanie ?wiadcze?
Kontraktowanie ?wiadcze?

Firma MedKom zajmuje si? przygotowaniem ofert do NFZ na us?ugi medyczne, przedmioty ortopedyczne, ?rodki pomocnicze oraz optyk? okularow?. W ramach us?ugi oferujemy:

  • przygotowanie dokumentw o dost?p do Portalu ?wiadczeniodawcy
  • wprowadzanie danych w Systemie Obs?ugi Potencja?u
  • generowanie profili
  • import profili i post?powa? do aplikacji ofertowej
  • przygotowanie i wydruk oferty
  • przygotowanie p?yty z ofert? w wersji elektronicznej
  • aktualizacja danych w Systemie Obs?ugi Potencja?u
  • aneksowanie zawartych umw modu? Aneksowanie
.