Home Us?ugi Rozliczenia z NFZ
Rozliczenia z NFZ

Realizuj?c umowy pakietowe z naszymi klientami dbamy o prawid?owo?? rozlicze? z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Nasze zadania to min.:

 • weryfikacja wprowadzanych ?wiadcze?
 • wysy?ka ?wiadcze? do NFZ
 • wysy?ka deklaracji POZ
 • zbiorcze wycofanie deklaracji
 • zbiorcze uzupe?nianie deklaracji
 • odbir potwierdze? z NFZ
 • diagnostyka b??dw potwierdze?
 • wyja?nianie b??dw przez bezpo?redni kontakt z NFZ
 • generowanie sprawozda? rozliczeniowych do NFZ
 • przygotowanie za??cznikw finansowych do sprawozda?
 • wydruki za??cznikw i faktur
 • tworzenie korekt do sprawozda?
 • rozliczanie programw profilaktycznych - SIMP
 • import umw i aneksw
.