Home Szkolenia
Szkolenia

Firma MedKom chc?c pomc Pan?twu w poprawie jako?ci pracy i jej rezultatw, ktre zale?? od wiedzy i umiej?tno?ci pracownikw przedstawia ofert? szkole?, ktrych celem jest zwi?kszenie efektywno?ci wykorzystania technologii informatycznych w Pa?stwa firmie.

.

Zapraszamy na szkolenia z:

 1. obs?ugi programw medycznych - szkolenie z zakersu obs?ugii i konfiguracji programu mMedica:
  • instalacja oprogramowania (sieciowa i jednostanowiskowa),
  • konfiguracja programu wg potrzeb u?ytkownika,
  • wprowadzanie danych pacjentw,
  • ewidencjonowanie danych o wizycie, deklaracji i poradzie POZ, hospitalizacji (AOS, OPD, SZT, STM, POZ),
  • weryfikacja wprowadzonych pozycji, szukanie pozycji b??dnie wprowadzonych,
  • komunikacja eksport ?wiadcze? I faza komunikacji,
  • tworzenie list kolejek oczekuj?cych - eksport statystyk,
  • tworzenie sprawozda? z zakresu umw AOS, OPD, SZT, STM, POZ,
  • eksport sprawozda? II faza komunikacji oraz deklaracji i sprawozda? POZ,
  • zamykanie sprawozda?, przygotowywanie sprawozda? finansowych, korekty sprawozda?,
  • funkcje techniczne i konserwacyjne,
  • praca z terminarzem
 
Reklama