Home Sprz?t Komputery
Komputery

komputery - medkom piotrkw trybunalski monitory - medkom piotrkw trybunalski drukarki - medkom piotrkw trybunalski

Firma Medkom oferuje swoim klientom sprawdzone rozwi?zania sprz?towe. W ofercie posiadamy sprz?t komputerowy ?wiatowych marek do profesjonalnych zastosowa? w firmach.

Komputery stacjonarne charakteryzuj? si? wysok? niezawodno?ci? i ergonomi?, udost?pniaj? tak?e wszechstronne narz?dzia do zarz?dzania i proste w obs?udze zabezpieczenia, ktre mo?na dostosowa? do indywidualnych potrzeb.

Stacje robocze to wymagaj?ce du?ych mocy obliczeniowych i olbrzymiej pojemno?ci pami?ci masowej komputery przeznaczone do animacji, oprogramowania CAD i DTP, tworzenie z?o?onych projektw graficznych.

Terminale to idealne rozwi?zania do pracy w systemach klient-serwer. Sprawdzaj? si? w r?nych zastosowaniach tam gdzie trzeba obni?y? koszty, ograniczy? zajmowane miejsce oraz zadba? o bezpiecze?stwo danych. Dla potrzebuj?cych wydajnego i jednocze?nie przyjaznego ?rodowisku naturalnemu systemu idealnym kandydatem jest terminal. Zalet? ich jest ich ma?e zapotrzebowanie na energi? dwa razy mniejsze a czasem nawet czterokrotnie ni? w porwnywalnych systemach komputerowych. Dodatkowo czas u?ywania systemw terminali jest znacznie d?u?szy od systemw komputerowych. Systemy te naprawd? oszcz?dzaj? pieni?dze!

.