Home Firma Autoryzacje Informacje o plikach cookies
Informacje o plikach cookies

Portal www.medkom.pl zapewnia swoim U?ytkownikom prawo wyboru w kwestii udost?pniania informacji na temat U?ytkownikw. Medkom informuje, ?e w niniejszej witrynie u?ywa si? technologii "cookies", czyli plikw w formacie tekstowym, do rejestrowania informacji o tym, ktre podstrony u?ytkownik odwiedzi?.

Czym s? pliki "cookies"

"Cookies" s? to ma?e pliki tekstowe, wysy?ane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urz?dzeniach, z ktrych U?ytkownik ??czy si? z internetem. Pliki te s? pomocne, gdy? umo?liwiaj? serwisowi rozpozna? urz?dzenie i odpowiednio si? wy?wietli?. W portalu www.medkom.pl korzystamy z plikw "cookies" m.in. po to, aby dostosowa? nasze strony do preferencji U?ytkownikw, u?atwi? nawigacj? po stronach oraz zapewni? skuteczno?? procedur bezpiecze?stwa.

W jaki sposb pliki "cookies" dopasowuj? serwisy internetowe do potrzeb U?ytkownika

Cookies" u?atwiaj? proces dostosowania zawarto?ci serwisu internetowego do oczekiwa? U?ytkownikw. Analityczne pliki "cookies" wykorzystywane s? w celu oceny statystyk wej?? do serwisu internetowego, bo dzi?ki nim wiadomo, jakie s? preferencje i oceny U?ytkownikw.

Sposb zarz?dzania plikami "cookies" przez U?ytkownikw

Wi?kszo?? u?ywanych przegl?darek, zarwno na komputerach, jak i smartfonach czy innych urz?dzeniach, domy?lnie akceptuje pliki "cookies". W przypadku ch?ci zmiany domy?lnych ustawie? mo?na to zrobi? za pomoc? ustawie? w przegl?darce. W przypadku problemw z ustawieniem zmian nale?y skorzysta? z opcji "Pomoc" w menu u?ywanej przegl?darki.

Informujemy, i? wiele plikw "cookies" pozwala na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z naszych serwisw. Wy??czenie ich mo?e spowodowa? nieprawid?owe wy?wietlanie si? serwisu w przegl?darce.

.