mMedica PS

Wersja mMedica PS została skonstruowana tak, aby maksymalnie uprościć i przyspieszyć proces rejestracji i rozliczania świadczeń. Połączenie doświadczeń zdobytych przy produkcji Pakietu Świadczeniodawcy z całkowicie nową konstrukcją ekranów i formularzy wprowadzania danych oraz przemyślany dobór funkcji, zaowocowały powstaniem programu nowoczesnego, a jednocześnie gwarantującego stabilność i ciągłość rozliczeń z NFZ. mMedica PS to program dla wszystkich, którzy są zobowiązani do rozliczania z funduszem, a jednocześnie nie potrzebują dodatkowych funkcji związanych z obsługą pacjentów. W wersji PS można ewidencjonować i rozliczać świadczenia bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności dodatkowych, jak np. rejestrowanie pacjenta czy obsługa gabinetu. Dlatego też pracę z tym programem można rozpocząć bez żadnych dodatkowych inwestycji (np. dodatkowe komputery, budowa sieci czy wymiana sprzętu na nowszy).

Funkcje mMedica PS:

 • Obsługa kartoteki pacjentów:
  • gromadzenie niezbędnych danych pacjenta
  • szybki i skuteczny mechanizm wyszukiwania pacjentów
  • dostęp do wszystkich potrzebnych funkcji z poziomu kartoteki pacjentów
 • Wprowadzanie i modyfikacja danych pacjenta:
  • prosty formularz dopisywania nowego pacjenta
  • ewidencja szczegółowa dokumentów upoważniających (UE, zgoda wójta/burmistrza itp.)
  • wydruk standardowej karty pacjenta
  • wprowadzanie danych za pomocą karty ubezpieczenia zdrowotnego
 • Obsługa deklaracji POZ:
  • wprowadzenie deklaracji na podstawie wskazanej innej deklaracji
  • pojedyncze i grupowe wycofywanie deklaracji POZ
  • grupowe przepisywanie deklaracji POZ
  • grupowe kopiowanie deklaracji POZ pomiędzy listami aktywnymi
  • przegląd historii weryfikacji deklaracji POZ
  • drukowanie deklaracji POZ na podstawie danych zapisanych w systemie
 • Rozliczenia świadczeń i sprawozdawczość rozliczeniowa:
  • import umów
  • eksport listy deklaracji POZ do OW NFZ w obowiązującym formacie danych
  • import wyników weryfikacji deklaracji POZ
  • wprowadzanie i modyfikację danych o rozliczeniach zrealizowanych świadczeń
  • eksport do NFZ danych o zrealizowanych świadczeniach
  • import potwierdzeń do wyeksportowanych danych o zrealizowanych świadczeniach
  • tworzenie sprawozdań rozliczeniowych dla NFZ
  • eksport sprawozdań rozliczeniowych do NFZ
  • import danych potwierdzających z NFZ w zakresie sprawozdań rozliczeniowych
  • półroczne sprawozdania z wykonanych badań diagnostycznych
  • miesięczne sprawozdania ze zrealizowanych porad POZ
 • Obsługa z urządzeń zewnętrznych:
  • jednoczesna współpraca z kilkoma drukarkami
  • obsługa czytników kart chipowych
  • obsługa czytników kodów kreskowych
 • Konfiguracja i zarządzanie systemem:
  • tworzenie i zarządzanie harmonogramami pracy
  • zarządzanie personelem medycznym
  • tworzenie struktury organizacyjnej
  • zarządzanie systemem zabezpieczeń i uprawnień
  • wyszukiwanie i łączenie zdublowanych danych pacjentów