GlobalMed - Zaopatrzenie

Firma MedKom - jako partner poznańskiej firmy NORCOM Systemy Informatyczne - oferuje Państwu sprzedaż, instalację, konfigurację i opiekę serwisową nad programem GlobalMed - Zaopatrzenie.
GlobalMed został przygotowany jako informatyczne narzędzie umożliwiające świadczeniodawcom posiadającym umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia ewidencję  zrealizowanych zleceń na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze pozwalając równocześnie na rozliczenie wykonanych usług zgodnie z  Zarządzeniem Nr 2/2009/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 stycznia 2009 r. Wersja testowa programu do pobrania.

 

Podstawowe funkcje realizowane przez system GlobalMed - Zaopatrzenie, to:

 

  • Obsługa bazy pacjentów
  • Obsługa bazy personelu medycznego
  • Import umów i aneksów z NFZ
  • Rejestracja wydanych przedmiotów z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne
  • Obsługa rozliczeń z NFZ (generowanie komunikatów XML akceptowanych przez NFZ oraz import komunikatów zwrotnych)
  • Tworzenie i wydruk rachunków refundacyjnych
  • Analizy – monitorowanie wykonania kontraktu

.

 
Reklama