Home Oprogramowanie Dla medycyny mMedica Standard
mMedica Standard

mMedica Standard to program dla wszystkich, którzy oczekują usprawnienia i przyspieszenia pracy na każdym etapie obsługi pacjenta. Prosty i sprawny mechanizm planowania wizyt pacjentów oraz własnego czasu, ułatwia organizację pracy. Kompletny, a jednocześnie przejrzysty i łatwy w obsłudze zestaw funkcji do tworzenia dokumentacji medycznej pozwala skrócić czas wizyty. Natychmiastowy dostęp do historii leczenia, automatyzacja wydruku recept, zaleceń i skierowań, słowniki i bazy dostarczające wszystkich potrzebnych informacji oraz wiele innych funkcji, tworzą razem narzędzie, które pozwala oszczędzać czas przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług. mMedica Standard została tak skonstruowana, aby użytkownik mógł w pełni decydować o zakresie wykorzystania tego programu. Przemyślany dobór funkcji oraz nowatorska konstrukcja samej aplikacji sprawiają, że użytkownik nie jest zmuszany do zmiany swojego sposobu pracy, aby go dostosować do sposobu działania programu.

Funkcje mMedica Standard:

 • Umawianie wizyt (rezerwacja):
  • wygodny terminarz – proste planowanie wizyt
  • szybki podgląd harmonogramów pracy
  • obsługa kolejek oczekujących
  • wydruk raportów z rezerwacjami
  • wyszukiwanie pacjenta i łatwy wybór pacjenta ze skorowidza
  • wyszukiwanie pacjenta za pomocą czytników
  • wyszukiwanie rezerwacji
  • łatwe przypisanie rezerwacji do danych konkretnego pacjenta
  • informacja o ważności deklaracji
  • wydruk kuponów
 • Obsługa wizyty lekarskiej:
  • wprowadzanie podstawowych danych medycznych takich, jak wywiad czy badania przedmiotowe
  • dostęp do danych osobowych pacjenta (możliwość uzupełniania danych)
  • karta problemów medycznych – szybki dostęp do najważniejszych informacji o pacjencie (choroby przewlekłe, stosowane leki, nałogi, uczulenia i inne)
  • podgląd i wydruk kompendium danych o pacjencie
  • mechanizm kopiowania danych z poprzedniej wizyty
  • wprowadzanie rozpoznań ze słownika ICD10 oraz możliwość tworzenia i wprowadzania własnych kodów rozpoznań (poza słownikiem ICD10)
  • wystawianie i wydruk recept, zaleceń, skierowań, zaświadczeń i innych dokumentów
  • ewidencja faktu przyjęcia lub wydania dodatkowych dokumentów
  • dostęp do terminarza i możliwość planowania kolejnych wizyt
  • dodatkowe oznaczanie rodzaju wizyty, które może być wykorzystywane przy sporządzaniu sprawozdań
  • ewidencja wykonywanych procedur medycznych (z wykorzystaniem słownika ICD9CM)
  • ewidencja wydanych zwolnień lekarskich oraz wyliczenie i prezentacja łącznego, ciągłego czasu wydanych zwolnień lekarskich
  • ewidencja wizyt domowych
  • ewidencja czasu trwania wizyty
  • ewidencja wykonanych świadczeń
  • rozliczenie usług wykonanych w ramach wizyty pacjenta
 • Recepty:
  • wystawianie i wydruk recept
  • ewidencja wydanych recept
  • ewidencjonowanie informacji o zaordynowanych lekach
  • zarządzanie pulami numerów recept
  • słownik leków ułatwiający wystawianie recept
 • Rejestracja danych zabiegów:
  • ewidencjonowanie usług pielęgniarskich na identycznych zasadach jak wizyty lekarskie
  • prowadzenie i wydruk księgi zabiegów oddzielnie dla każdego gabinetu zabiegowego
  • informacje o szczepieniach
  • możliwość planowania terminów szczepień
  • możliwość ewidencjonowania podstawowych danych o szczepieniu
  • wprowadzanie danych o szczepieniach do księgi zabiegowej
 • Raporty:
  • raport wystawionych skierowań
  • ilość pacjentów z określonym rozpoznaniem
  • ilość rozpoznań pierwszorazowych
  • raport ilości pacjentów w grupach dyspanseryjnych
  • raport przepisanych leków
  • generator raportów narzędzie do definiowania raportów umożliwia zapis wyniku w formacie MS Excel i OpenOffice Calc
 • Obsługa kartoteki pacjentów:
  • gromadzenie niezbędnych danych pacjenta
  • szybki i skuteczny mechanizm wyszukiwania pacjentów
  • dostęp do wszystkich potrzebnych funkcji z poziomu kartoteki pacjentów
 • Wprowadzanie i modyfikacja danych pacjenta:
  • prosty formularz dopisywania nowego pacjenta
  • ewidencja szczegółowa dokumentów upoważniających (UE, zgoda wójta/burmistrza itp.)
  • wydruk standardowej Karty pacjenta
  • wprowadzanie danych za pomocą karty ubezpieczenia zdrowotnego
 • Obsługa deklaracji POZ:
  • wprowadzenie deklaracji na podstawie wskazanej innej deklaracji
  • pojedyncze i grupowe wycofywanie deklaracji POZ
  • grupowe przepisywanie deklaracji POZ
  • grupowe kopiowanie deklaracji POZ pomiędzy listami aktywnymi
  • historii weryfikacji deklaracji POZ
  • drukowanie deklaracji POZ
 • Rozliczenia świadczeń i sprawozdawczość rozliczeniowa:
  • import umów
  • eksport listy deklaracji POZ do OW NFZ w obowiązującym formacie danych
  • import wyników weryfikacji deklaracji POZ
  • wprowadzanie i modyfikację danych o rozliczeniach zrealizowanych świadczeń
  • eksport do NFZ danych o zrealizowanych świadczeniach
  • import potwierdzeń do wyeksportowanych danych o zrealizowanych świadczeniach
  • tworzenie i modyfikacja sprawozdań rozliczeniowych dla NFZ
  • eksport sprawozdań rozliczeniowych do NFZ
  • import danych potwierdzających z NFZ w zakresie sprawozdań rozliczeniowych
  • miesięczne sprawozdania ze zrealizowanych porad POZ
 • Obsługa z urządzeń zewnętrznych:
  • jednoczesna współpraca z kilkoma drukarkami
  • obsługa czytników kart chipowych
  • obsługa czytników kodów kreskowych
 • Archiwizacja danych:
  • składowanie i odtwarzanie danych
 • Konfiguracja i zarządzanie systemem:
  • tworzenie i zarządzanie harmonogramami pracy
  • zarządzanie personelem medycznym
  • tworzenie struktury organizacyjnej
  • zarządzanie systemem zabezpieczeń i uprawnień
  • wyszukiwanie i łączenie zdublowanych danych
 
Reklama