Płatnik ZUS

Firma Medkom zapewnia profesjonalną kompleksową obsługę programu Płatnik do elektronicznej komunikacji z ZUS. Wykonujemy instalacje, konfiguracje i aktualizację programu w siedzibie klienta. Oferujemy również usługi polegające naprawach baz danych, konserwacji, konwersji miedzy wersją plikową a SQL, archiwizacji, odzyskiwaniu utraconych haseł dostępu. Pomagamy w zakresie uzyskania i odnowienia podpisu elektronicznego oraz instalacji wymaganego sprzętu.

.